Ortodonti

Ortodonti; tıpkı pedodonti veya endodonti gibi diş hekimliğinin alt dallarından biridir. Özellikle uzmanlaştığı alan ise özel olarak dişlerin dizilişinde gözlemlenen yapısal pozisyon bozuklukları ve buna ek olarak görülebilen çene yapısındaki deformasyonlardır. Yani ortodonti; konum bozukluğuna sahip dişlerin ve çenenin tespit edilmesi, erken dönemde önlenmesi veya durdurulması, ileri dönemde ise iyileştirilmesini kapsar. Toplumda sıklıkla diş teli tedavisi olarak ta kullanılır.

Ortodonti ne demek diye soracak olursanız eğer; eski Yunancadaki orthos (düz, düzeltmek) ve odont (diş) kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş yabancı kökenli bir sözcüktür. Aslında tanımı, alanın amacını da net bir şekilde açıklamaktadır. Asıl gaye yüzün genel görünümü de etkileyebilen dişler başta olmak üzere alt ve orta yüz bölgesine yapılan her türlü müdahaledir.